Kontakt KN Rengøring

Når du har spørgs­mål, ris eller ros tager vi med glæ­de imod det hele. Dia­log er en vig­tig fak­tor for at sik­re kva­li­tet og til­freds­hed.

Vi rea­ge­rer altid sam­me dag på enhver hen­ven­del­se. Alle udfor­drin­ger løses hur­tigt. Det er ikke kun en hen­sigt – det er et løf­te.

KN RENGØRING

Klok­ke­stø­ber­vej 7
DK-9490 Pan­d­rup
(+45) 98 24 54 01
info@knren.dk

RANDERS AFDELING

Mes­sing­vej 42 C
DK-8940 Ran­ders SV

KØBENHAVN AFDELING

Indu­stri­hol­men 31
DK-2650 Hvi­d­ov­re

KN Rengøring Industri

Industrirengøring

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af dine rengøringsbehov

Ring (+45) 9824 5401

KN Rengøring Butik

Butiksrengøring

Vi søger folk i Varde og Rebild

KN Rengøring søger nye medarbejdere i Varde og Rebild

Ansøg stillingerne i Varde

Ansøg stillingerne i Rebild

Ansøg stillingerne i Vejen